Business Case

 Fremtidens logistik kan spare både tid og penge

For nylig blev de seneste prototyper på det intelligente logistik- og transportsystem vist frem af IHL-projektets partnere. Nu har IHL-partneren, Syddansk Sundhedsinnovation, regnet på, hvad implementering af et IHL-system vil betyde for et hospital, både hvad angår økonomi, arbejdsgange og indretning af hospitalerne. Det fremgår af business casen for IHL, som er et værktøj Syddansk Innovation har udviklet til at støtte beslutnings- og planlægningsprocesser.

Workshop_6B (14) Workshop_6B (20) IMGP9898Test af prototype 5

I IHL fragtes alle mulige varer automatisk rundt bag hospitalets vægge og lofter frem for, at varerne bliver håndteret af personalet.

”Med IHL er det muligt at reducere arbejdstid, der er direkte knyttet til transport af alle varer, som kan være i IHL- kasserne. Det kan være centralvarer, sterilvarer, instrumenter, prøver, medicin, affald, intern post og journaler, linned og tøj og mad. Det frigør tid fra logistikopgaver, som det kliniske personale i stedet kan bruge på patienterne,” siger innovationskonsulent, Annika Lindberg, fra Syddansk Sundhedsinnovation.

I Norge og Sverige har nogle hospitaler allerede automatiseret logistikken, og det har medført mærkbare gevinster, både hvad angår økonomi og patientsikkerhed:

”På hospitalet i Trondheim i Norge bliver medicin til patienterne dosisdispenseret og transporteret ud på afdelingerne automatisk. Det har nedbragt fejlmedicinering af patienter betydeligt. IHL-business casen viser, at man med IHL kan automatisere arbejdsgange med medicinering og dermed undgå fejl samtidig med, at personalet sparer tid,” forklarer Ole Klinkby fra Intelligent Systems, som er en af partnervirksomhederne bag IHL-projektet, og tilføjer:

”Business casen viser også andre kliniske fordele ved automatiseringen af logistikopgaver med IHL-systemet. Eksempelvis kan IHL hurtigt transportere prøver og svar mellem laboratoriet og det kliniske personale. Det betyder, at patienter kan udredes hurtigere, og derfor kan patienterne blive udskrevet hurtigere.”

Ser man alene på de gevinster, som kommer ved automatisering af transport, vil et IHL-system på et mellemstort hospital være tilbagebetalt på ca. seks år. Men ser man også på, hvilke kliniske gevinster IHL-systemet fører med sig, vil systemet være tilbagebetalt på ca. tre år.

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×