IHL’s testanlæg indviet

Den 26. februar 2014 blev IHL’s testanlæg indviet i Region Hovedstaden. Dermed har det innovative lager- og logistiksystem til hospitaler taget et kvantespring, fra de første tanker blev tænkt i Region Nordjylland i 2010.

Visionen er, at det første fuldskala IHL-anlæg om få år realiseres i Region Syddanmark og på et eller flere andre nye supersygehuse.

Testanlæg bygget på syv måneder
”Det betyder meget for IHL-projektet, at vores testanlæg nu kan indvies, og at det sker bare syv måneder efter, at projektet fik tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden,” siger Ole Klinkby, IHL-projektleder og salgs- og udviklingschef hos NNE Pharmaplan:

”Indvielsen af testanlægget markerer afslutningen på fase 1 i vores udviklingsprojekt, hvor automatisk og intelligent logistik sammensættes, afprøves og tilpasses fremtidens hospitalsløsninger. Et ambitiøst projekt, som kun er muligt med den medvirken og opbakning, som vi oplever fra de deltagende fem hospitaler.”

”Nu hvor testanlægget er etableret, kan vi gå ind i en dybere dialog med fremtidens brugere – og sikre os, at vi udvikler IHL-koncentet til at møde hospitalernes behov fx mht. kapacitet, design, services, brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne.”

Vide perspektiver for IHL i Region Hovedstaden

IHL-konceptet skal gøre dagligdagen lettere for personalet på hospitalerne, som ikke længere skal bruge tid på at lede efter og flytte rundt med ting. Tingene finder i stedet personalet, hvilket vil frigøre ressourcer til den egentlige kerneydelse, nemlig behandling og pleje af patienterne. Der er desuden en række økonomiske fordele ved IHL i form af besparelser på lagerplads, intelligent vareindkøb m.v.

”Vores mål i Region Hovedstaden er høj kvalitet i behandlingen. Det skabes aktuelt af et dygtigt personale bistået af gode IT-løsninger. Tilbage er imidlertid at få skabt øget præcision og hurtighed i flytning af fysiske ting. Det er vigtigt i patientbehandlingen, men også i den interne servicering af patienter og hospitalets personale,” siger Per Seerup Knudsen, næstformand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervsfremme, regionsrådsmedlem (A) i Region Hovedstaden:

”Region Hovedstaden har igangsat modernisering af en række hospitaler og beslutter inden længe, hvilket hospital der skal bygges på en bar mark i Nordsjælland. I alle disse nye bygninger vil transportformer og sikker logistik blive en væsentlig del af den fremtidige løsning. Derfor glæder vi os i regionen over at være med til at teste en ny transportmulighed.”

”Jeg håber også, at de praktiske afprøvninger kan betyde noget positivt for erhvervslivet.”

IHL som fremtidig eksportmulighed
”Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed for at skabe en eksportsucces, men det er vigtigt, at den eller de virksomheder, som står bag produktet, har en ambition om at sælge på udenlandske markeder og har kendskab til markedsmekanismerne,” siger Henrik Kagenow, direktør i Welfare Tech.”

”Min vurdering af IHL er, at på baggrund af den meget brede kreds af meget stærke virksomheder, der indgår i projektet, og den nærhed, der er til de kommende hospitalsbyggerier, så er der også mulighed for at skabe egentlig afsætning på dansk grund. Dermed har IHL en særdeles god mulighed for på sigt at skabe eksport. Forudsætningen for at kunne sælge på eksportmarkeder er næsten altid, at man har en god reference på hjemmemarkedet”.

Projektet har sit udspring i Nordjylland
IHL-projektet har i dag 17 partnere, heraf fem hospitaler, men udspringer oprindeligt fra et samarbejde mellem Region Nordjylland, nordjyske hospitaler, Intelligent Systems og Logi Systems samt flere andre virksomheder i den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness.

Da projektet fik Markedsmodningsfondens tilskudsbevilling – den største nogensinde på 12,5 mio. kr. – tog udviklingen af IHL fart i sommeren 2013. Dengang fik IHL denne kommentar med på vejen fra Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Regionernes Sundhedsudvalg:

”De kommende år investerer vi i Danmark 41 mia. kr. i nye sygehuse, som vil sikre bedre og hurtigere behandling af flere patienter end nogensinde. Det er kun muligt med en effektiv logistik, og det er et felt, som vi er stærke på i Nordjylland. Ikke mindst, når vi går sammen på tværs af private virksomheder og den offentlige sundhedssektor.”

Nyt Universitetshospital i Odense forberedes til IHL
Det er politisk vedtaget, at der skal stiles mod en mere intelligent og automatisk lager- og logistikløsning i stil med IHL på flere af landets hospitaler. Men hvorvidt IHL realiseres på alle de hospitaler, der er omfattet af planerne, afhænger af den videre proces og udvikling af konceptet:

”Eftersom det nye Odense Universitetshospital er et projekt på bar mark, har vi fra dag et kunnet tænke sådan et system ind, og der planlagt 80 lagerskakte, som kan forsyne hele det kliniske personale op til femte sal i de nye bygninger. Men for at konceptet bliver virkeligt, skal vi kunne undgå, at smittefare spredes, det skal kunne elimineres,” sagde Lars Krause Nielsen, indkøbs- og logistikchef på Odense Universitetshospital, da han så IHL-konceptet første gang hos Qubiqa i Arden i november 2013.

Og netop håndteringen af hygiejnestyring med IHL bliver et af de mange temaer for den videre brugerinddragende innovation, som kommer til at foregå i IHL-projektets fase 2, der begynder efter indvielsen af testanlægget den 26. februar i år.

Fakta om IHL

Billeder fra indvielsen

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×