IHL-konceptet udvikles i tæt dialog mellem udviklere og fremtidens brugere

Den 23. og 25. juni 2014 afholdt IHL-projektet de første to co-creation workshops ud af en række. De to workshops blev afholdt hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense, hvor foreløbigt yderligere to workshops er planlagt til august. Formålet med disse co-creation workshops er at videreudvikle IHL-konceptet med services, som er målrettet konkrete funktioner og brugere på hospitalerne. Efter de to første workshops er IHL-partnerne enige om, at den kontruktive dialog og de spændende faglige diskussioner med workshopdeltagerne vil præge den fremadrettede udvikling af IHL.

Et stort fagligt udbytte
Blandt deltagerne var både repræsentanter for det kliniske personale, repræsentanter fra lager og logistik samt fra sterilcentralområdet. Deltagerne kom fra forskellige hospitaler rundt omkring i Danmark, hvilket gav nogle gode, indholdsrige diskussioner og erfaringsudvekslinger omkring forskellige arbejdsgange på afdelinger og hospitaler. Dette blev fremhævet som positivt af IHL- partnerne, men også af Trine Hjetting, som er ledende oversygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling på Køge Sygehus:

”Det er spændende at få lov til at tænke nye tanker, og se hvilke muligheder der er, også i forhold til det nye Universitetssygehus Køge. Her er det netop godt at have diskussioner om vores arbejdsgange med personer fra andre hospitaler, og som også har andre opgaver end en selv,” siger Trine Hjetting.

workshop 6workshop 6web 5 ws 6web 4 ws 6web 2 ws 6

Se flere billeder fra de to workshops 

Og netop diskussionerne omkring arbejdsgangene gav IHL- partnerne en meget dybere indsigt i, hvilke behov personalet på hospitalerne har:

”Det var godt, at vi ved at gennemspille scenarierne fik det praktiske ind i workshoppen, fordi vi nu ved langt mere om, hvilke behov personalet har. På baggrund af det kan vi udvikle nogle løsninger, som kan være med til at forbedre personalets arbejde,” siger Ole Nielsen, IHL-projektleder og direktør for Logi Systems.

Marie Krag fra Copenhagen Living Lab fremhæver også det positive i, at forskellige scenarier blev gennemspillet i en mockup af en hospitalsstue på Nyt OUH og tilføjer:

”Under de to workshops fik vi identificeret, hvilke udfordringer IHL-konceptet har på nuværende tidspunkt, men bestemt også hvilke muligheder IHL-konceptet har. Vi fik en god og konstruktiv feedback fra deltagerne om udformningen af konceptet og om brugergrænseflader.”

IHL kan lette arbejdsgange
I forhold til at forbedre personalets arbejde ser Trine Hjetting og hendes kollega Rikke Skovbo, at IHL har potentiale og især med henblik på at spare tid:

”Jeg tror, at et IHL-anlæg kan gøre, at jeg kan spare tid, fordi jeg ikke ville skulle rundt forskellige steder for at finde det, jeg skal bruge. Det kan være med til at give mig mere tid til patienten,” siger Rikke Skovbo, som er sygeplejerske og hygiejneansvarlig på ortopædkirurgisk afdeling på Køge Sygehus.

Udviklingen af IHL henover sommeren
Den værdifulde dialog med brugerne har givet mange gode ideér til IHL- partnerne, som der vil blive arbejdet videre med. Allerede ved de to næste workshops i august vil nogle af resultaterne af idéerne være indarbejdet i prototyper.

”Henover sommeren bruger vi de mange gode input til at raffinere IHL-konceptet og løsninger, og skræddersy systemet, sådan at det matcher behovene,” siger Niki Nicolas Grigoriou, projektleder for IHL-projektet og CEO hos Intelligent Systems.

Der arbejdes eksempelvis med at udvikle forskellige udgaver af systemporten, som kan tilgodese forskellige pakke- og genopfyldningsbehov rettet mod specifikke afdelings- og hospitalsbehov. Desuden vil der over sommeren også blive udviklet forskellige kombinationsmuligheder for systemportens fysiske brugergrænseflade, som afspejler plukkebehovet hos hospitalspersonalet; et plukkebehov som varierer efter brugssituationen og konkrete varetyper.

Et andet konkret udbytte fra de to workshops er, at IHL-partnerne vil arbejde videre med konceptet i flere udgaver, sådan at IHL kan bruges som transportsystem, som lager- og transportsystem eller som logistik-, lager- og transportsystem. Yderligere er det også på tegnebrættet, at IHL automatisk skal kunne fylde skabe op.

Repræsentanter fra JULIUS-gruppen deltog også i de første to co-creation workshops. Gruppen har deltagelse af AluCluster, Alu Technogolgies, Hilsberg Partner, MADE samt Århus Universitetshospital og Glostrup Sygehus. Det er aftalt, at gruppen vil arbejde med en JULIA-model som associeret samarbejdspartner til IHL-projektet. Dvs. udvikle en casecart-enhed, som passer i IHL-konceptet. En sådan enhed har den fordel, at den i dimensionerne vil passe til standarderne for autoklaver, som allerede findes på hospitalerne.

De nye udgaver af systemporten, som udvikles henover sommeren, vil blive afprøvet til de to workshops i august, således at IHL-projektet kan få feedback endnu engang.

Læs mere om IHL-projektets fokus på brugerudvikling

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×