Brugerne i centrum

Brugerne sættes i centrum i udviklingen af IHL

Mens andre IHL-deltagere er optaget af at samle demoanlæggets komponenter og få teknikken til at virke, har Marie Krag og hendes kolleger fra Copenhagen Living Lab haft travlt med at besøge hospitaler og tale med forskellige grupper af ansatte og patienter.

Dette er gjort for at sikre, at brugerne sættes i centrum for udviklingen af IHL, da netop brugerindragelse er kernen i IHL-konceptet, som det også er illustreret i modellen nedenfor.

 

Co creation model 1

 

”Vores opgave er at sætte personalet og patienterne i centrum for udviklingen af den intelligente hospitalslogistik,” siger Marie Krag og forklarer, at det er sket i tre faser:

Først gennemførte Copenhagen Living Lab en behovsundersøgelse, senere i projektet bidrog virksomheden med potentialeafklaring til konceptudviklingen og til sidst sikrer man, at brugerne inddrages i udviklingen af en prototype på IHL, hvilket bl.a. sker på workshops i juni og august 2014.

Behovsundersøgelsen er færdiggjort. Den baserer sig på kvalitative interviews med omkring 50 personer – læger, sygeplejersker, laboranter, portører, servicemedarbejdere og patienter – samt på de observationer, som Marie Krag og hendes kolleger har gjort sig på de fire hospitaler, som blev besøgt i forbindelse med behovsundersøgelsen:

”Vi har kortlagt kvalitativt, hvordan logistikken foregår i dag, hvilke behov og barrierer der opleves, og hvordan dette kan tænkes ind og tilgodeses med IHL, sådan at konceptet for alvor kommer til at skabe mere værdi.”

CCL besøger operationsafdeling Vareopfyldning på klinisk afdeling Vareegistrering på lokalt lager

Og værdi kan ifølge Marie Krag skabes i mere end én forstand. Det kan for eksempel være, at logistikken helt overordnet gør hospitalets praksis og produktion mere effektiv, det kan være at logistikken letter arbejdet for personalet, det kan være at logistikken bidrager til bedre arbejdsmiljø – eller det kan være, at det bidrager positivt til patienternes samlede udbytte i form af bedre behandling, nedsat ventetid, mere aktivering og større velvære.

”Værdi og kvalitet opleves forskelligt, og vores opgave er blandt andet at inddrage alle relevante kvalitetsoplevelser og -opfattelser i behovsundersøgelsen,” siger Marie Krag.

Copenhagen Living Lab er specialiseret i at bistå offentlige og private virksomheder med at realisere innovations- og forretningspotentiale gennem såkaldt brugerdrevet innovation. Mens Copenhagen Living Lab varetager den kvalitative brugerdimension, så bidrager Syddansk Sundhedsinnovation med at sætte tal på hospitalslogistikken, og ALECTIA bidrager med produktionsmæssige, ledelsesmæssige og kliniske aspekter:

”Behovsundersøgelsen sker i tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, ALECTIA og fire ud af de fem sygehuse, som er med i IHL. Vi forventer, at kunne dele vores konklusioner med hele partnerkredsen i slutningen af november i år,” siger Marie Krag og tilføjer, at IHL har potentialet til at give mere og bedre sundhed for pengene:

”Helt konkret, så foregår meget logistik manuelt i dag, så der ligger et stort forbedringspotentiale og venter. Men det er mennesker, der skal realisere dette potentiale – indarbejde ny praksis og lade sig inspirere til, hvordan intelligent logistik kan åbne for nye services og højere kvalitet for patienter.”

Se film om IHL-koncentet

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×