Hospitalernes “Europapalle”

IHL er et godt skridt på vejen mod intelligent hospitalslogistik

”IHL-konceptet er et innovativt bud på fremtidens hospitalslogistik – dansk som internationalt” siger chefkonsulent cand. scient.adm. Michael Møller fra ALECTIA, der synes, at udvikling og nye løsninger indenfor fremtidens sundhedslogistik er nødvendige.

ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder med en lang række specialkompetencer inden for procesteknologi, arbejdsmiljø, hospitalsbyggeri, vand, energi, miljø og sundhed. I IHL-projektet skal ALECTIA rådgive om hygiejnen og sundhedsplanlægningen. Michael Møller leder ALECTIAs IHL-team af specialister inden for disse områder. Han selv er sundhedsøkonom og har arbejdet bredt med hospitaler og sundhedsområdet i mange år. Foruden Michael tæller ALECTIAs team bl.a. også Mette Helmig von der Osten, som er sygeplejerske med speciale i hygiejne og smitteforebyggelse, samt ekspertise indenfor hospitalslogistik i ALECTIA.

Alectia_mette_og_michael_l

”Gennem de 16 kvalitetsfondsprojekter i forbindelse med renovering og nybyggeri af sygehuse har det offentlige Danmark og de medvirkende private virksomheder en helt unik mulighed for at skabe fremtidens eksportsucces inden for velfærdsteknologi,” siger Michael Møller og tilføjer, at dette kræver mod og vilje til samarbejde:

”Konkurrerende virksomheder skal turde samarbejde om at udvikle noget nyt, og det offentlige skal købe klogt ind. Der er pokker til forskel på, om man fx går efter de billigste løsninger eller de bedste løsninger. IHL er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre. Konceptet er udpeget af Danske Regioner som et koncept, man vil have implementeret. Fem sygehuse og 12 private virksomheder samarbejder om projektet – og markedsmodningsfonden støtter IHL.”

”ALECTIA medvirker i en række kvalitetsfondsprojekter og er gået videre i konkurrencen om at vinde Nyt Hospital Nordsjælland. Vi har foreslået IHL-konceptet som logistik, ligesom også projektet i Odense har IHL-konceptet med.”

”Det er utrolig vigtigt for os, at IHL rent faktisk implementeres i nogle af de danske projekter, hvis det virker. På den måde får vi en solid platform – et udstillingsvindue – til at etablere eksport af systemet. Men det er ikke kun derfor, IHL skal tænkes ind. Det skal det primært, fordi konceptet tilbyder en række forbedringer og gevinster til de sygehuse, som får systemet,” siger Michael Møller. Han fremhæver, at effektiv hospitalslogistik kan frigøre betydelige kliniske ressourcer. Når logistikken automatiseres på en intelligent måde, får det kliniske personale mulighed for at koncentrere sig mere om deres kerneydelser og mindre om at finde og flytte rundt på ting og sager. Et andet vigtigt element er ressourceoptimering. Når sygehusets samlede lager af forbrugsvarer nemt kan spores og gøres tilgængelige, reduceres behovet for lagerbeholdning, lokale lagre og lokalt indkøb:

”På den måde er IHL også et meget ambitiøst projekt. Et hospital er en meget stor og kompleks virksomhed, typisk med flere tusinde ansatte. Faktisk kan man betragte hver enkelt afdeling som en virksomhed i virksomheden. Sygehusets produktion af behandling og pleje er også ekstremt dynamisk og kompleks. Derfor handler IHL ikke kun om logistikanlæg, det handler også om hele måden, man tænker intern transport og forsyning på.”

Michael Møller ser frem til at være med i processen, som skal demonstrere, afprøve og videreudvikle IHL-konceptet – og udrydde børnesygdommene. Han mener, at konceptets potentiale er stort, og at vi formentligt slet ikke har udfoldet det helt endnu: ”Kan den standardkasse til transport af ting og sager, som IHL bygger på, blive hospitalernes Europapalle? Kan IHL bruges til at opbevare, transportere og klargøre medicin? Kan ressourcestærke patienter i fremtiden måske selv bestille noget af det, som skal bruges i behandling og pleje og dermed aflaste personalet? Mulighederne er mange. Potentialet er stort – men det er udfordringerne i at udvikle IHL og udrydde børnesygdommene også,” siger Michael Møller.

Se film om IHL-konceptet

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×