På vej mod IHL-prototype

Den 19. og 20. august 2014 blev de foreløbigt sidste to af i alt fire co-creation-workshops  holdt hos Syddansk Sundhedsinnovation. De første workshops foregik i juni , og henover sommeren er IHL-konceptet blevet videre tilpasset på baggrund af brugernes feedback. Formålet med de to workshops i august var bl.a. at få feedback på resultatet af den videre udvikling af IHL-konceptet.

Copenhagen Linving Lab faciliterede de fire workshops og arbejder sammen med IHL’s øvrige partnere om design af en IHL-prototype, der tager hensyn til de konkrete behov på fremtidens sygehuse.

Billede1Workshop_6B (20)Billede2Workshop_6B (23)Workshop_6B (26)

Brugernes input essentielt for udviklingen
Der var i alt 20 deltagere på hver af de to workshops i august, hvor repræsentanter fra forskellige sygehuse og regioner agerede fremtidige brugere og gennemgik forskellige brugsscenarier i det tilpassede IHL-koncept. Deltagerne havde derefter mulighed for at kommentere og præge konceptet og den fremtidige prototype:

”Det var rigtigt spændende at deltage i de to workshops og se, hvor mange aspekter IHL faktisk dækker ind omkring logistikken. Der er tænkt mange gode tanker i IHL,” siger driftschef Thomas Bruus Jensen, Koncern Service i Region Sjælland og forsætter:

”Jeg synes, det er rigtigt fint, at man inddrager fagfolk både fra de hospitaler, som er direkte med i IHL-projektet og nogle af os andre. Desuden vurderer jeg, at IHL har et kæmpe potentiale for effektivt at bringe de ting man har brug for frem til netop det sted på hospitalet, hvor tingene skal bruges. Og stort set fuldautomatisk. Vel at mærke, hvis IHL er tænkt ind fra starten, når man bygger et nyt sygehus.”

Feedback fra mulige fremtidige brugere er helt essentielt for IHL-konceptet, fordi ambitionen er at tilpasse automatiseret og intelligent logistik til de reelle arbejdsgange og behov på fremtidens sygehuse. Men heldigvis giver deltagelsen i IHL-workshops også deltagerne noget den anden vej. Det fortæller social- og sundhedsassistent Rikke Bang, Sygehus Himmerland:

”Det var meget inspirerende for mig at være med i de to workshops, og jeg håber at mange af mine kolleger får chancen for at deltage i sådanne udviklingsprojekter – for det sætter nye tanker i gang og personlig udvikling, så man ikke kører fast i en rille, men ser muligheder i stedet for begrænsninger. Det er enormt spændende og lærerigt at være med i udviklingen af IHL-konceptet, og jeg ville ønske, at jeg forsat kunne være mere med, fordi det er så givende, både fagligt og personligt.”

Se flere billeder fra workshoppen

På vej mod IHL-prototype
Videreudviklingen af IHL-konceptet forsætter i efteråret på baggrund af feedback fra Rikke Bang og de øvrige deltagere i de fire co-creation workshops.
Noget af det, som kommer til at indgå i prototypen, er IHL’s standard kasser. På de to workshops i august blev brugerne præsenteret for IHL-kassen i to versioner, én som åbnes i siden og én som åbnes i toppen. Desuden tager designet af kassen hensyn til både sikkerhed og hygiejne.

 

topåbnet IHL kasse
Prototyperne på IHL-kassen fik ros for både størrelse og udformning. I den videre udvikling vil der blive arbejdet med bl.a. kassevask og tilpasning af kassens indhold til mange varertyper – bl.a. udvikles en case cart-lignende udgave til sterile varer i samarbejde med JULIUS-projektet.

Et andet element, som med stor sandsynlighed finder vej til IHL-prototypen, er ”Det magiske skab”. Det er en systemport udformet som et depotskab. Skabets hylder er en række IHL-kasser, der automatisk kan udskiftes i løbet af dagen i IHL-systemet. Derved kan man sikre, at personalet aldrig mangler varer, at indholdet passer til dagens skiftende rutiner, og at genopfyldning kan centraliseres og automatiseres.

Billede5 Billede6Workshop_6B (25)

I IHL-projektets første fase  blev der udformet en fase 1-prototype. I løbet af efteråret mødes IHL-partnergruppen til en række designmøder, hvor input fra co-creation-workshops videre bearbejdes og indarbejdes i en opdateret prototype af IHL-anlægget; en fase 2-prototype.

Push, pull og noget midt imellem
I co-creation workshops og i arbejdet med fase 2-prototypen er fokus rettet mod, hvad der sker før IHL-systemet, og hvad der sker efter, samt på hvordan man får varer ind og ud af systemet. IHL-konceptet vil blive tilpasset til at kunne skabe den bedst mulige tidsudnyttelse for personalet ved eksempelvis at sikre, at varer bliver afleveret så tæt som muligt på forbrugsstedet, og sikre at det er simpelt og nemt for personalet at bestille varer.

”Vi kan se, at der i nogle sammenhænge er brug for, at IHL-systemet leverer varer automatisk til forskellige tilbagevendende daglige rutiner,” siger Niki Nicolas Grigoriou, som er direktør i Intelligent Systems og projektleder i IHL:

”Det kan fx være i forbindelse med morgenbad, medicinering, måltider og planlagte operationer. Men i andre situationer skal personalet hurtigt kunne hente varer ud af IHL. Fx ved akutte operationer e.l. Desuden er der rutiner på hospitalet som falder ind under både og.”

Læs mere om co-creation workshops. 

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×