Workshop 5

Workshop 5 – IHL fase 2 kick-off

Den 28. marts afholdt IHL-partnerne intern workshop hos NNE Pharmaplan for at tilrettelægge IHL fase 2.

På workshoppen blev IHL konceptbeskrivelsen gennemgået og opdateret. Samtidigt blev de service blueprints, som udgør de foreløbige skitser af udvalgte IHL-services og som danner baggrund for fremtidig udvikling af services præsenteret. Og endeligt blev det besluttet, at de kommende co-creation workshops vil koncentrere sig om udvikling af services til håndtering af medicin, steril udstyr, forbrugsvarer og affald.

Se IHL’s foreløbige  konceptbeskrivelse
Se IHL blueprint eksempel
Læs mere om co-creation workshops

Din browser er forældet

Du skal opdatere din browser for at se denne hjemmeside korretOpdater nu

×