Vis Nyhedsbrev i HTML
ihl logo

IHL-projektet er skudt i gang

Torsdag den 13. juni 2013 var der kick-off workshop for projektet IHL, Intelligent Hospitalslogistik, som for kort tid siden fik tilsagn fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på i alt 12 mio. kr. Det største tilsagn i fondens historie. Se billeder fra workshop

Kick-off i Odense
Repræsentanter fra projektets 18 partnere og et stort antal indbudte gæster mødte op på Syddansk Universitet i Odense for at deltage i IHL-projektets officielle kick-off. Se dagens program

Fokus på danske erhvervssucceser
Direktør i Welfare Tech, Henrik Kagenov, pointerede vigtigheden af innovation på sundhedsområdet . Dels for at kunne imødekomme de stadig stigende krav om bedre og mere effektive sundheds- og velfærdsløsninger, dels for at sikre erhvervsmæssige successer og eksporteventyr, der kan give skattebetaling og være med til at finansiere det moderne velfærdssamfund. Se Henriks Kagenovs præsentation

Et af de mest perspektivrige udviklingsprojekter i mange år
Ole Teglgaard var formanden for den projektgruppe, som i løbet af 2011 og 2012 var med til at definere regionernes pejlemærker for sygehuslogistik. I løbet af projektperioden undersøgte pejlemærkegruppen også på IHL-projektet, som har været på tegnebrættet de sidste to år.

I den færdige pejlemærke-rapport beskrives IHL bl.a. som ”et af de mest perspektivrige udviklingsprojekter i mange år inden for hospitalslogistik,” og i sit oplæg fremhævede Ole Teglgaard igen IHL som et visionært forslag, der kan tage hånd om rigtig mange logistikproblemer.

Han ønskede partnerne tillykke med tilskuddet til udvikling og afprøvning af IHL-konceptet. Når det gælder logistiksystemer til hospitaler, pointerede Ole Teglgaard, at det er systemerne, som tilpasses arbejdsgangene, og ikke arbejdsgangene, som skal tilpasses til systemet. Se Ole Teglgaards præsentation

Just-in-time og Just-in-case
Projektlederen fra Nyt OUH Lars Loft Reuter præsenterede alle de tanker, planer, forventninger og bekymringer, der er ved logistiksystemet for det kommende universitetshospital i Odense.

Det nye universitetshospital bliver på ca. 283.000 m2, og det stiller selvsagt nogle krav til logistikken. OUH´s vision er ”mennesket først”: Det er mennesket, som står i centrum, hvad enten det er sygeplejersken, patienten, forskeren eller kantinemedarbejderen.

Helt overordnet ønsker man på OUH et logistiksystem, som kan tage hånd om alle varetyper og udstyr. Det, man får behov for, skal leveres just-in-time (J.I.T), og det, man måske får brug for, skal være inden for rækkevidde just-in-case (J.I.C).

Ifølge Lars Toft Reuter bliver en af de største udfordringer at integrere logistiksystemet med et fælles IT system, som kan holde styr på al vareflow på hele hospitalet. Se Lars Loft Reuters præsentation

IHL kan medvirke til at nå effektivitetsmål
Ole Klinkby fra NNE Pharmaplan og Niki Nicolas Grigoriou fra Intelligent Systems præsenterede IHL-projektets partnere og visionen med IHL-projektet.

Med IHL bliver alt tilgængeligt inden for 25 meter og højst 5 minutter. Alle lagre og hele logistiksystemet bygges ind i vægge og lofter, og på den måde sparer hospitalerne en masse kvadratmeter. Personalet slipper for at bruge en masse tid på at finde, lede og hente. Alt, hvad de har brug for, kommer ud af en luge i væggen, og først når behovet er der.

Som Ole Klinkby understregede i præsentationen af IHL, er disse fordele i god overensstemmelse med de krav, der eksisterer til de nye sygehusbyggerier.

De nye sygehuse skal bl.a. kunne fremvise en 8 % forbedring af driftsbudgetterne i forhold til eksisterende sygehuse, og de skal blive 2 % mere effektive hvert år. For at nå disse effektivitetsmål er der behov for nogle nye og innovative løsninger, og her kan IHL komme til at spille en betydelig rolle. Se præsentation af IHL

Klik her for at afmelde nyhedsbrevet